Development

Manage Development richt zich op Cloud Computing met dien verstande dat zij alleen bezighoud met de ontwikkeling en beheer van Cloud software. Hiermee stellen zij organisaties in staat om zich te concentreren op hun kernactiviteiten met het doel om middels de Cloud software van Manage Development deze zo efficiënt en effectief te laten gebeuren.